~ BEACON ~
Bridging European & Local Climate Action

     
  
Acest proiect în care este inclus și Colegiului Național ,,Radu Negru” Făgăraș alături de Primăria Municipiului Făgăraș se desfășoară la nivel european (Germania, Portugalia, Cehia, Polonia, Romania, Bulgaria și Grecia) are ca scop educarea elevilor astfel încât aceștia să conștientizeze efectele pozitive asupra mediului înconjurător ale reciclării diferitelor materiale rezultate ca urmare a activităților casnice și școlare precum și ale economisirii energiei electrice, termice și a apei.

Acest proiect va dura până în martie 2021 iar în cadrul lui elevii vor participa la activități desfășurate în cadrul școlii (înregistrări ale temperaturii aerului, cantității de CO2 și a intensității luminii din corpurile de clădire care aparțin școlii, colectarea selectivă a deșeurilor menajere) dar și în afara acesteia ( promovarea proiectului în alte școli și în instituții, simpozioane, vizite de lucru ).

Principalii parteneri în proiectul BEACON sunt: Ministerul Mediului din Germania (Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety), UFU (Independent Institute for Environmental Issues), SNRB (Sistemul National de Reciclare a Bateriilor), Primaria Municipiului Făgăraș, 57 de școli din țările incluse în proiect.

Elevii implicați în acest proiect vor avea șansa să se implice direct în monitorizarea condițiilor ambientale din școală, să promoveze drepturile lor dar să și cunoască elevi din România și alte țări implicate în proiect.

Prin implementarea proiectului BEACON, cadrele didactice ale Colegiului Național ”Radu Negru” doresc să îi responsabilizeze pe elevi astfel încât aceștia să ajungă să utilizeze rațional energia termică, cea electrică și apa în școală dar și acasă. Astfel se atinge și alt scop al proiectului, acela de a forma viitori cetățeni responsabili și sensibili la toate problemele cu care se confruntă mediul înconjurător.